fbpx อนาคตแห่งการผสานระหว่าง "AI" และ "Marketing Strategies" | Zanroo

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI หรือ Artificial Intelligent เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม และ ในระดับองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค “Digital Tranformation” สืบเนื่องด้วยความที่ เทคโนโลยีสามารถพัฒนา และต่อยอดได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโมเดลในเรื่องของ “การรู้จักและเข้าใจลูกค้า”(Customer Centric) เผื่อที่จะสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับ

คุณ ชิตพล มั่งพร้อม ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง “แสนรู้” ได้กล่าวว่า ในอนาคตอีก 5-10ปี AI จะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ Big Data และ MarTech จะเริ่มใช้ข้อมูลจากหลายๆแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลบน Social Media เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ AI ในอนาคต

“โลกทุกวันนี้ คนทุกคน และ ของทุกอย่าง กำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้น ดังนั้น สื่อโฆษณา และการตลาด จะกระชับวงเข้ามามากขึ้นในระดับบุคคล (Personalization) ซึ่งในอนาคต AI จะสามารถตัดสินใจได้เอง โดยคำนวนจากข้อมูล Insight ที่มีอยู่”

ในขณะที่เครื่องมือ Social listening และ Social Monitoring ถูกใช้ในการเป็นหูเป็นตาให้กับแบรนด์ เผื่อค้นหาการพูดถึงโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เจาะจง เพื่อค้นหา”ผู้มุ่งหวัง” หรือ “Lead” ที่แท้จริง เพื่อสร้าง Personalization Content ซึ่งละเอียดในระดับที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจง ลึกไปถึงแต่ละคนเลยทีเดียว

แต่แม้ว่าการใช้ Monitoring tools เพื่อดูการตอบสนอง และการพูดถึง หรือใช้ Listening tool เพื่อดู วิเคราะห์ Insight ทุกสิ่งเหล่านี้ เมื่อมองลึกลงไป อาจจะต้องการอะไรที่มากกว่านี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการ

คุณ Mia Lim กรรมการผู้จัดการ แห่ง”แสนรู้” มาเลเซีย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้การพัฒนาของ AI ยังไม่เพียงพอในการทำความเข้าใจในอารมณ์ของลูกค้าที่สื่อออกมา และยังเสริมว่า การเก็บข้อมูลทุกวันนี้ ยังพึ่งการทำงานของมนุษย์อยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ การจัดกลุ่มข้อมูล และการรับฟังคำติชม

“เมื่อวันที่ AI พร้อม ส่ิงเหล่านี้จะสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ และ ระบบจะเริ่มเรียนรู้แพทเทรินของลูกค้า เผื่อตัดสินใจ และเลือกการกระทำ ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างฉลาด”

 

Souce : AI: Weaving artificial intelligence into marketing strategies

อ่านบทความเพิ่มเติม :

ความท้าทายของ “Data-Sceince” ผ่านมุมมองของ “คุณชิตพล มั่งพร้อม” สู่การเป็น “Martech”

พลิกธุรกิจให้ดัง! เพียงฟังเสียงผู้บริโภคให้เป็น ด้วยตัวช่วยที่ดีอย่าง “Social Listening Tools”

Request a demo.

See Zanroo in action.