fbpx 5 สิ่งที่มองข้ามและผิดพลาดในการทำ Branding | Zanroo

 

สิ่งแรกที่เราควรจะทราบในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจให้แข็งแกร่ง เราอาจจะนึกถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้น ซึงสิ่งเหล่านี้จะรวมถึงรูปภาพ สไตล์ ฟ้อนต์ โลโก้ สี CI ของบริษัทที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ตั้งแต่แรกเห็นและความประทับใจให้ธุรกิจของคุณ

แต่ก็มีข้อพึงระวังก่อนที่คุณจะทำธุรกิจ 

 

ไม่ทำรีเสิร์ชหาข้อมูลก่อน

การที่เรารู้เขารู้เรา ทั้งคู่แข่งและกลุ่มลูกค้าย่อมมีข้อได้เปรียบ เพราะการที่เราทำรีเสิร์ชนั้นจะช่วยให้เรารู้ถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าอะไรที่ทำไปแล้วสำเร็จ หรือ ได้รู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ เพื่อนำไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณ 

คีย์คือการกลุ่มลูกค้าที่ประกอบด้วยความต้องการ ความคาดหวัง สิ่งที่พวกเขาให้คุณค่า และ ประเภทของแบรนด์ที่ลูกค้าจะชอบ ซึ่งสี่งนี้เองที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณในเรื่องของภาพลักษณและ messages ทีต้องการจะสื่อออกไป หากปราศจากการรีเสิร์ชที่ดีแล้ว คุณอาจจะทำผิดพลาดโดยการตัดสินใจโดยปราศจากพื้นฐานของเหตุและผล รวมถึงใช้ความรู้จากตัวคุณเองมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้คุณได้ฐานลูกค้าที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง

 

ประหยัดเกินไปหรือเปล่า?

ในสมัยนี้มีเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจมากมาย ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ออกแบบโลโก้ราคาถูกมากมายให้คุณเลือกใช้ ซึ่งมันดูคุ้มค่าในการเริ่มธุรกิจ แต่อีกนัยนึงก็คือ มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกนัก เพราะว่า การที่คุณเลือกใช้อะไรก็ตามแต่ที่ราคาถูก หรือฟรีนั้นไม่สามารถสะท้อนตัวตนของธุรกิจของคุณออกมาได้ ซึ่งนั่นหมายถึง Values และ Vision และท้ายที่สุดคุณก็ต้องเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นภายหลังอยู่ดี เท่ากับว่าคุณเสียเงินหลายรอบโดยเปล่าประโยชน์

ในการทำแบรนด์ให้ดู Professional นั้นไม่มีขั้นตอนที่ราคาถูก แต่ถึงกระนั้น มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แบบเกินจำเป็น มันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ตั้งแต่แรก เพราะสิ่งนี้จะส่งผลกับแบรนด์คุณระยะยาว 

ซึ้งถ้าหากคุณอยากที่จะทำแบรนด์ให้แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น คุณอาจจะเริ่มมองหา Agency เข้ามาช่วยเรื่องนี้ตั้งแต่แรก จะช่วยธุรกิจคุณในระยะยาวได้ 

ดังนั้นแล้ว คุณควรเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ โดยให้มองการสร้างแบรนด์เป็นการลงทุนในอนาคตมากกว่ามองว่าเป็นรายจ่าย เพราะว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ในบางธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า รวมไปถึงนักลงทุน ซึ่งการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงนั้นจะช่วยสร้างเงินให้คุณมากกว่าที่คุณเสียไปอย่างแน่นอน

 

ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่อง

ความต่อเนื่องของแบรนด์ก็ถือเป็นหัวใจที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งช่วยในเรื่องของบทบาทในตลาด การจดจำ และความน่าเชื่อถือ

การขาดความสัมพันธ์กันระหว่าง Message ที่ส่งออกไป และ Visual สามารถส่งผลถึงภาพลักษณ์ด้านลบ

ในการแก้ปัญหาแบบนี้ สามารถทำได้ด้วยการกำหนดใน Brannd Guideline ด้วยการปรับใช้ให้เหมาะกับช่องทางและสถานการณ์ได้

คุณอาจจะวางแบรนด์ของคุณให้เป็น timeless brand มากกว่าเป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองแบบพร่ำเพื่ออยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีและควรทำในยุค disruption แต่การเปลี่ยงแปลงควรยืนบนพื้นฐานและเหตุผลที่มารองรับด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจดจำสำหรับฐานลูกค้าของคุณ

 

การปรับใช้แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม

การที่ทำเป็นทุกอย่างในธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอย่างไรก็ตาม การยึดติดสิ่งที่ทำอยู่นั้นบางทีก็เป็นเรืองที่ดี เพราะทุกๆคนไม่ได้ทำหน้าที่ทุกอย่างเป็นหมด ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่ Designer ซึ่งทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่นี้ได้ดีทุกคน ซึ่งจริงอยู่ถ้าคุณดีไซน์เป็น ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็น Designer ที่ดี

ซึ่งมันก็ส่งผลต่อไปอีกในเรื่องของ Brand Identity ที่ Designer ควรจะออกแบบให้สอดคล้องกับภาพลักษร์ของแบรนด์ รวมถึง Story ที่ต้องสะท้อนถึงธุกิจของคุณด้วย 

ซึ่งหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ควรจะสอดคล้องกับตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ หากมีการวางระบบที่ชัดเจน จะช่วยลดภาระไปได้หลายเท่าเลยทีเดียว

 

เร่งรีบเกินไปไม่ดีแน่

อย่าให้น้ำหนักในการทำ Brand Identity น้อยเกินไป ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความตั้งใจ ความอดทน และเวลาอย่างมาก นั่นเพราะว่าคุณต้องใช้เวลาในการหาความหมายที่แท้จริง และกลั่นกรองวิสัยทัศน์ ความต้องการ และแก่นของธุรกิจจริงๆ 

ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่าน designer จากข้อที่แล้วในการสะท้อนตัวตนแบรนด์ออกมาเช่นกัน

 

โดยสรุปแล้ว 5 ข้อที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้อย่างภาคภูมิใจและมีความมั่นใจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องรีแบรนด์บ่อยๆ และไม่เสียความเป็นตัวตนของแบรนด์ ซึ่งนันรวมถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณด้วย

 

 

แหล่งอ้างอิงและที่มา :    Box-creative.co.uk

 

#zanroo

#zanrooarticle

#branding

Request a demo.

See Zanroo in action.