fbpx การตลาดยุคใหม่ ธุรกิจโตไวด้วย "Data-Driven Marketing" - Part 1 | Zanroo
การตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร ซึ่งนักการตลาดต้องมีการปรับตัวให้ทันเทรนด์และเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซึ่งทุกวันนี้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีการนำข้อมูลมาปรับใช้กันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การข้อมูลเชิงสถิติพบว่่า
78% ของนักการตลาดนั้นลงความเห็นว่า
Data-driven marketing นั้นมาควบคู่ และ เป็นตัวช่วย
ในการทำแคมเปญให้สำเร็จ
นั่นจึงไม่แปลกเลยที่ว่า ทำไมคอนเซ็ปนี้ถึงได้รับความนิยมมาก
ซึ่งการนำ Data มาใช้กับ Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่
และ เป็นเรื่่องที่มีการทำมานานแล้ว แต่เป็นในรูปแบบที่ต่างกันออกไป
แล้วอะไรคือ Data-Driven Marketing กันแน่?
หากจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ
“Data-Driven Marketing” นั้น คือการที่เรานำข้อมูลที่่สามารถเก็บได้จากลูกค้า (เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR ของยุโรป และ PDPA ของไทย)
มาวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อให้เกิด Insight ที่สามารถนำไปมาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ รวมถึง ROI ที่มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ
จากตัวเลขการเติบโตของ data-driven economy (DDOM) ในสหรัฐฯประเทศเดียว มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นจาก 156 พันล้าน เป็น 202 พันล้านในปี 2016
การเติบโตของ data-driven marketing แสดงให้เห็นถึงการที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการเริ่มนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อก่่อให้เกิดโอกาสในการต่่อยอดธุรกิจมากขึ้น ส่ิงเหล่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลเต็มที่หากยังใช้การทำงานและการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ (Data Silos)
แล้วข้อดีของการใช้ Data-Driven Marketing มีอะไรบ้าง?
จริงๆแล้วการทำ DDM กับธุรกิจของคุณนั้นมีมากกว่าที่คุณคิด
ภาพรวมการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Data-Driven Marketing ช่วยให้ติดตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นในตลาดได้ real-time ซึ้งจุดนี้จะช่วยให้ปรับปรุงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
ค้นหากลุ่มเป้าหมายได้ถูกจุด
นอกจากช่วยระบุกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ยังช่วยคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตได้อีกด้วย
เพิ่มความครีเอทมากขึ้น
ข้อมูลจะช่วยให้นักการตลาดหาไอเดียในการเข้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
เนื่องจากข้อมูลจะสามารถวัดผลได้ทันที ทำให้นักการตลาดปรับกลยุทธ์สำหรับแคมเปญได้ทันท้วงที
มีความแม่นยำมากขึ้น
ธุรกิจสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูล เช่น Demographic และ Psychographic ที่จะช่วยให้ข้อความไปถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม หรือ การทำ personalization นั่นเอง
“ควรจะเริ่่มยังไง ถ้าหากจะเริ่่มทำ Data-Driven Marketing บ้าง?”
สำหรับภาพรวมในการเริ่มต้นทำ data-driven marketing นั้น คุณอาจจะเริ่มจาก
1.สร้าง Goal หรือเป้าหมายที่คุณต้องการก่อนเป็นอันดับแรก
2.การทำ data management หรือ เครื่่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล
3.นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Insight
4.เปลี่ยน Insight ให้กลายเป็น Action
5.วัดผล Conversion หรือ ROI
แต่ในการทำ Data -Driven Marketing นั้นอาจจะมีอุปสรรคมากกว่าที่คุณคิด
ถ้าหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ไม่ได้มีเงินทุนมากนัก
เพราะปัญหาในการที่คุณต้องเจอมีตั้งแต่
1.ประเภทของการเก็บข้อมูล 1st to 3rd party data
2.การปรับโครงสร้างขององค์กรมาเป็น Data-Drivent Mindset
3.เครื่องมือในการเก็บข้อมูล [เช่น Social Listening, CRM tool]
4.Experts และทีมในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.ความพร้อมของบุคคลากร
6.การทำ campaign ให้สอดคล้องกับข้อมูล
ไปจนถึงการคำนวน Conversion ที่ได้กลับมา
ในบทความตอนหน้า เราจะลงลึกในรายละเอียดการเริ่มทำ Data-Driven Marketing ในแต่ละส่วน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้จริง
Source : Forbes

#zanroo #zanrooarticle #datadrivenmarketing #การตลาด #marketing #personalization

Request a demo.

See Zanroo in action.