fbpx 4 วิธีช่วยธุรกิจ "สร้างความมั่่นใจ" ในช่วง Covid-19 ระบาด | Zanroo
ในต้นปี 2020 นี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) นั้นส่งผลต่อธุรกิจในหลายๆอุตสาหกรรม และ หลายๆคนนั้นหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่่ยงในการสัมผัสและติดต่่อกับโรคนี้กันอยู่ไม่น้อย ทำให้ธุรกิจที่มีหน้าร้าน รวมถึงสถานที่ต่างๆนั้นซบเซา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงทำให้ผู้ประกอบการนั้นอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันถ้วนหน้า

 

สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแห่่งในไทย รวมถึงหน่วยงานและสถานที่ต่างๆนั้น เริ่่มมีการตื่นตัวในการรับมือกับเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่กันมากขึ้น ดังนั้นแล้วหากคุณต้องการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาจากลูกค้าของคุณแล้วล่ะก็ ธุรกิจของคุณควรจะเริ่มต้นหามาตราการบางอย่างในการรับมือกับสถานะการณ์นี้โดยเร็วที่สุด

 

ทุกอย่างเริ่มที่ Mindset ก่อน

 

เราแนะนำให้้คุณเริ่มที่่ Mindset ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าในโลกของการทำธุรกิจนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องการเงิน หรือผลประกอบการเพียงอย่างเดียว หากแต่การทำธุรกิจควรคำนึงถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจและสังคมประกอบกัน

 

ยิ่่งในสถานะการณ์การแพร่่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทุกคน ทุกธุรกิจ ทุกภาคส่วน ล้วนเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการแพร่กระจายความรู้ และการรับมือออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงและจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

 

 

สื่อสารกับลูกค้า

 

อย่างที่เรากล่าวไปด้านบน แบรนด์ องค์กร และผู้ประกอบการควรเริ่ม action อะไรบางอย่างเพื่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน จุดประสงค์ก็คือ เป็นการแจ้งให้ผู้คนได้รับรู้ว่า “เรารับรู้ และไม่ได้นิ่งนอนใจ”

 

ลองจินตนาการดูว่า มองในมุมกลับกัน หากคุณเป็นลูกค้าที่ต้องการใช้บริการร้านนวดในช่วงสถานะการณ์การระบาดในตอนนี้สิ่งที่คุณกังวลนั้นมีอะไรบ้าง? ใช้สิ่งเหล่านั้นเน้นย้ำกับลูกค้าว่าเรามีแผนรับมืออย่างไร

 

คุณอาจจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่าน Social Media โดยการโพสต์กระตุ้นความเชื่อมั่่น และแนะแนวทางในการป้องกันให้ลูกค้า เท่านี้คุณก็ช่วยทั้้งธุรกิจของคุณเอง ช่วยลูกค้าให้ป้องกันตัวเอง และสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมได้ในครั้งเดียว!

 

 

พูดอย่างเดียวไม่พอ ต้องทำด้วย!

 

แค่พูดอย่างเดียวคงจะไม่พอหากต้องการเรียกความมั่นใจกลับมา คุณควรจะเริ่มมีมาตราการบางอย่างเพ่ิมเติม และควรเริ่มจากภายในองค์กร หรือ ร้านของคุณเองให้มั่นใจเสียก่่อนที่จะส่งต่่อให้ลูกค้าของคุณ

 

ตัวอย่างเช่่น ตึกสำนักงานA มีมาตราการรับมือเพื่อเฝ้าระวังและลดการแพร่่กระจายของเชื้อโดยการตรวจเข้มที่ทางเข้้า ซึ่งใช้เครื่อง Forehead Infared Thermometer ในการตรวจอุณหภูมิก่่อนเข้าสำนักงานทุกคน รวมถึงติดตั้งเจลล้างมือในจุดเสี่ยงที่มีอัตราการถูกสัมผัสสูง

 

หรือ บางสำนักงาน อนุญาตให้พนักงานทำงานแบบ Remote Working ได้ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และหากจำเป็นต้องเข้าสำนักงาน อาจจะมีมาตรการหรือกฏระเบียบให้สวมใส่่หน้ากากอนามัย หรืองดเดินทางไปประเทศในกลุ่่มเสี่ยงในช่วงนี้
หากคุณมีหน้าร้านที่ขายอาหาร ร้านตัดผม หรือ ธุรกิจอื่นๆ คุณอาจจะเริ่มจากการติดประกาศหน้้าร้านในเรื่องของการเฝ้าระวังอาการ วิธีรับมือเบื้องต้น และอาจจะเน้นย้ำว่า ร้านของคุณนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง เช่น เพิ่มการทำความสะอาดให้ถี่ขึ้น ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น หรือ มีความปลอดภัยมารองรับลูกค้าหรือไม่

 

 

ติดตาม และ เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การแนะนำวิธีที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ และช่วยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ หากบริษัทของคุณเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ คุณอาจจะเริ่มให้ความรู้พนักงานโดยการหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่่น เว็บไซต์กระทรวงสาธรณสุข, เว็บไซต์ติดตามสถานะการณ์ภาพรวมผู้ติดเชื้อแบบ Global (coronatracker.com), เว็บไซต์และข่่าวสารเกี่ยวกับเชื้อโควิท-19 จาก social media ทุกที่ (https://covid19.zanroo.com/) พร้อมคอยติดตามอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดอยู่่ตลอด

 

 

โดยสรุปแล้ว ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าสำหรับภาคธุรกิจนั้น ควรเริ่มจากตัวเองก่อนสร้างความเชื่อมั่่นให้ลูกค้า และทุกคนนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันที่ดี และทุกคนนั้นสามารถช่วยกันลดจำนวนอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้หากร่วมมือกัน ซึ่่งจะส่งผลดีต่่อสุขนามัย ธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคตไม่มากก็น้อยอย่างแน่่นอน
 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

https://enterprise.zanroo.com/category/thailand/

 

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

https://covid19.zanroo.com/

 

#zanroo

#zanrooarticle

#covid-19

#covid19

Request a demo.

See Zanroo in action.