fbpx [Free Report #2] รายงานการพูดถึง "Covid-19" ประจำวันที่ 16-29 มีนาคม | Zanroo

คุณสามารถใช้งาน PDF Preview เพื่อดูรายงานประจำสัปดาห์ได้ตามด้านล่างนี้

 

Covid Weekly Report_16to29_TH

 

หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Download Full Report Here

 

Request a demo.

See Zanroo in action.