fbpx Blog | Page 5 of 6 | Zanroo

ศักยภาพของแคมเปญ = สุขภาพของแบรนด์?

สิ่งที่เราได้รับฟัง สมัยก่อน เราได้รับการสื่อสารผ่าน สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อนอกบ้าน เรามีสื่อเพียง 4 ประเภทเท่านั้นที่เราสามารถวางแผนและดำเนินการกลยุทธ์การตลาดได้ ก่อนที่ยุคดิจิตอลจะรุ่งเรือง ส่วนประสมของสื่อมีความเรียบง่ายมากกว่ามาก เราสามารถใช้กฎทองของสื่อที่ “ซื้อ” “สร้าง” และ “คนอื่นสร้างให้” เพื่อที่จะวัดผลของแบรนด์และศักยภาพของแคมเปญ ในปัจจุบัน สื่อดิจิตอลเป็นสิ่งควบคุมวงการโฆษณา แต่เราก็ยังเห็นพฤติกรรมเดิม ๆ ตามด้านล่าง: มองผ่าน ๆ มันดูน่าเชื่อถือแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทายด้วย ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่งย้ายไปประเทศใหม่และคุณกำลังคิดอยากซื้อรถ (สมมติว่าเป็นรถโตโยต้า) คุณถูกกระตุ้นด้วยรีวิวที่คุณเห็นบนเพจเฟซบุ๊คออฟฟิเชียลของโตโยต้า นี่เป็น “Owned” หรือ “Earned” media หรือเป็นทั้งสองอย่าง แล้วการบริการลูกค้า ดิจิตอลฟุตปรินท์ การเช็คอิน และการโปรโมทแบรนด์ที่เป็นของจริงล่ะ? สิ่งเหล่านี้กำลังบอกพวกเราว่า “Earned” media ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการตลาดดิจิตอลเท่านั้น แต่มัน “เกิดขึ้นเสมอ” เพราะสื่อโซเชียลนั่นเอง ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว เราจะสามารถเรียกมันง่าย ๆ เป็น “Presence Media” เพื่อรวบรวมการสื่อสารบนโลกออนไลน์ทั้งหมด แล้วเราวัดผลเพียงอย่างเดียวคือ…

Read more

ดิจิตอล ทรานส์ฟอร์เมชัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นับเป็นวันที่ Zanroo และ Hootsuite บริษัทที่เป็นผู้นำด้านการจัดการบริหารสื่อโซเชียลสองบริษัทได้ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ จากการริเริ่มที่จะเจาะลึกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิ่งที่เรานำเสนอ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของเราในการจัดการแก้ปัญหาความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลในภาคอุตสาหกรรมและตลาดที่หลากลาย ดั่งที่เราได้บอกว่า “ธุรกิจที่ประสบความสำหรับถูกขับเคลื่อนโดยสื่อโซเชียล” ในคืนนั้น แน่นอนว่าเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชันให้กับแบรนด์และเอเจนซี่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจ เชื่อมต่อ และ สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าได้ ด้วยข้อตกลงในหุ้นส่วนนี้ Zanroo ร่วมกับ Hootsuite จะสามารถคลอบคลุมทั้งในเชิงลึกและสามารถจัดหาบริการเครื่องมือ Social Listening ที่ดีที่สุดได้ ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นคีย์เพลย์เยอร์ในภูมิภาค (จากซ้าย) CEO ของ Zanroo ชิตพล มั่งพร้อม และ Rich Meiklejohn ผู้จัดการทั่วไป Hootsuite ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค​ (APAC) ที่งาน Zanroo & Hootsuite Partnership ประเทศไทย (ซ้าย – ขวา) Vilon Ho หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค / Carter…

Read more

デジタル・トランスフォーメーション

2017年2月17日に、ソーシャルメディアマネジメントツールにおいてトップ企業であるZanroo社とHootsuite社の間でパートナーシップが成立しました。 このパートナーシップは私たちのサービスをさらに成長させる為のきっかけであり、より広く、深く情報を拾い集めることができるようになります。 そしてこれは様々な産業と市場にまたがるソーシャルデータの解析に専念する私たちの姿勢を表すパートナーシップの締結となりました。 その夜「ソーシャルメディアの活用によって力をつけ、成功したビジネス」についてプレゼンテーションが行われたように、実際に、私たちはブランドや代理店に顧客理解や顧客との関わり合いを円滑にする為のツールを提供するソリューションを提供することに尽力しています。 このパートナーシップ締結により、ZanrooはHootsuite社と共に、より深く広域をカバーすることで、更に価値のあるソーシルメディアリスニングツールを提供できる様になり、東南アジア地域のリーダー的サービスとなるでしょう。 (左から)Zanroo社CEOのチットポル・マンプロム氏、Hootsuite社アジア太平洋地区(APAC)ジェネラル・マネージャーのリッチ・メイクレジョン氏。タイにおけるZanroo & Hootsuiteパートナーシップ・イベントにおいて。 (左から右)Zanroo社地域マーケティング・ヘッドのヴィロン・ホー氏、COOのカーター・リム氏、技術部門ヘッドのソンウォット・シーケムガム氏、創業者でCTOのウドムサック・オーム・ドンカムパイ氏、CEOのチットポル・マンプロム氏 。Hootsuite社アジア太平洋地区(APAC)ジェネラル・マネージャーのリッチ・メイクレジョン氏、Hootsuite社グローバル・ダイレクター(エンタープライズクライアント戦略担当)の ジェイム・ステイン氏、Hootsuite社上級ダイレクター(成長・マーケティング担当)兼ソリューションコンサルタントのエマニュエル・クーロン氏、ロジャー・グラハム氏、Hootsuite社パートナーシップダイレクターのブライアン・デイ氏Sr. Director, Growth & Marketing, Hootsuite Solutions Consultant Emmanuelle Coulon and Roger GrahamHootsuite Director of Partnership Bryan Day.

Read more

Digital Transformation

17th February 2017 marked the official digital partnership between Zanroo Limited and Hootsuite, two leading companies in Social Media Management. Sparking off the initiation on the new level of depth and strength to what we offer, it represents our commitment in tackling the challenges of analyzing social data across various industries and markets. As “How…

Read more

MarTech: Zanroo Set To Explore The World! 👍

Being the first and only MarTech company in Indochina to achieve an ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System) Certification, Zanroo Limited, a Thai company founded in 2008 is currently in the process of establishing several international branches, from Hong Kong, Singapore to Malaysia, including setting up its headquarters in London, UK. One may have heard about Zanroo,…

Read more

Zanroo世界進出!

Zanrooは2008年に創立し、インドシナ半島で唯一ISO/IEC 27001:2013 (情報セキュリティマネジメントシステム)を獲得したタイのマーケティングテクノロジー企業で、現在、香港、シンガポール、マレーシアをはじめ、英国ロンドンに本部を置き海外拠点を増やし、グローバル展開を進めている。 Zanrooの名前を聞いた事はありますか? 私たちが何をしている会社かご存じでしょうか? Zanrooは「今」何がトレンドになっているか、どんな新情報があるか、オンラインで何が起きているかをリアルタイムで把握する為のツールです。 Zanrooはソーシャルメディア上の人々の声を収集するだけではなく、クライアントのニーズに合わせてその情報を分析し、カテゴライズまで行います。 地域の他のMarTech企業のソーシャル・リスニング・ツールと私たちが違うのは、国際的な水準を維持していること、そして、情報セキュリティ管理システムに関してISO 27001の認可を取得しているという点です。 そして、この認可を取得していること自体が、Zanrooが関わる全てのクライアントのデータを最重要機密とし、慎重に扱っている証しです。 膨大なオンラインの世界から得られたデータを安全且つ有効利用することに、多くの人々は途方に暮れてしまいます。Zanrooは、多種多様なオンライン上での顧客行動を分析および理解するのお手伝いをします。 Zanrooのセキュリティは(SSLセキュリティ)A+の評価をされています。 つまり、銀行などの金融業界と同等かそれ以上のレベルのセキュリティです。 緩むことのないビジネス世界での最高のサービス提供こそ、Zanrooのクオリティです。 競合情報を知り、業界内での高い地位を確立しましょう。 様々な地域にオフィスを設置し、拡大を続けるZanrooは価値のあるインサイト情報を元に実現可能で、現実的なマーケティングプランを創り出します。 ソーシャルチャネルでのパフォーマンス改善、競合他社と比較したキャンペーンの効果測定やベンチマーク化によって、あなたのビジネスをより成長させるサポートをZanrooにさせてください。Zanrooはその全てをリアルタイムでお手伝いします。 最適なビジネス戦略は、会社をトップに立たせる現実的な可能性です。 記事出典:バンコクポスト

Read more

Zanroo เริ่มออกสำรวจตลาดโลก! 👍

Zanroo บริษัทมาร์เทคบริษัทแรกและบริษัทเดียวในอินโดจีนที่ได้ใบรับรอง ISA/IEC 27001:2013 (ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) บริษัทสัญชาติไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 กำลังดำเนินการก่อตั้งสำนักงานในต่างประเทศเพิ่มหลายสาขา ทั้งในฮ่องกง สิงคโปรื มาเลเซีย รวมถึงตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Zanroo และสงสัยว่าเราทำอะไร Zanroo เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณฟังและเจาะลึกเทรนด์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลแบบเรียลไทม์ Zanroo ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่รวบรวมสิ่งที่ผู้คนพูดถึงในโลกโซเชียลเพียงอย่งเดียว แต่ยังช่วยวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากเครื่องมือ Social Listening ของบริษัทมาร์เทคอื่น ๆ ในภูมิภาคคือการยืนหยัดยึดถือมาตรฐานระดับโลกและใบรับรอง ISO 27001 ด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าข้อมูลอันมหึมาของลูกค้าของ Zanroo จะได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบและได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับอันสูงสุด ในขณะที่เราหลาย ๆ คนต่างสับสนว่าจะนำข้อมูลมากมายมหาศาลจากโลกออนไลน์มาใช้และจัดการกับมันอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนั้น Zanroo ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับพฤติกรรมอันหลากหลายของผู้บริโภคออนไลน์ Zanroo ได้รับการประเมินค่าเป็น A+ สำหรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์​ (SSL Securtity) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่มีค่าเทียบเท่าหรือดีกว่าเว็บไซต์ของภาคธนาคาร Zanroo ต้องการให้คุณเป็นผู้นำในเกมส์ ให้คุณรู้จักการแข่งขันของคุณและได้เสียงข้างมากในภาคอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยการตั้งสำนักงานในภูมิภาคต่าง ๆ Zanroo…

Read more

In line with the more recent cases, the reality that belonging to the global warming is groundless. Are there scientific evidence for this sort of claims?

In line with the more recent cases, the reality that belonging to the global warming is groundless. Are there scientific evidence for this sort of claims? Analysis of climate change necessitates the article of some preliminary complications initial. The leading approach is usually to learn what climate change is, then to determine a few of…

Read more

Evaluation: Long term Health care Managers Dilemmas

Evaluation: Long term Health care Managers Dilemmas Healthcare means observing of health issues and wanting practical methods to these sorts of complications. The progression of the health-related technologies and professionalism and trust of the medics has refined the recognition of impressive surf within the health care field. Plenty of health problems which have been incurable…

Read more

Request a demo.

See Zanroo in action.