Tech

เครื่องมือ Social Listening ปั้นแคมเปญปัง ดังข้ามคืน

May 13, 2024

การเสพโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งการอ่านโพสต์ของเพื่อน ๆ ใน Facebook การดูรีวิวสินค้าจาก Influencer ใน Reel การไปกินอาหารร้านดังใน TikTok และการดูรายการท่องเที่ยวในช่อง Youtube กลายเป็นสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน จึงไม่แปลกที่เราตื่นและหลับไปพร้อมกับโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการใช้เครื่องมือ Social Media Analytics จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสำคัญและสนใจ

การติดตามความคิดเห็นของคนในโซเชียลที่มีจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องยากและใช้เวลา หากไม่มีเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงอานุภาพอย่าง Social Media Analytics ที่สามารถใช้หาข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอย่าง Social Listening, Social Monitor และ Social Analysis ที่จะช่วยให้เรารู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะลึก ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้มีประโยชน์แค่การวางแผนการตลาดออนไลน์และโปรโมตสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ Social Media Analytics คืออะไร?

Social Media Analytics หรือ Social Media Tools คือ เครื่องมือที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บล็อก เว็บไซต์ข่าว เว็บบอร์ด เว็บไซต์รีวิว จากนั้นวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปวางแผนทางการตลาด เพื่อโปรโมตแบรนด์และสินค้าให้ติดตลาด วัตถุประสงค์ของการทำ Social Media Analytics คือการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการปรับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะสามารถแบ่งเครื่องมือ Social Media Analytics ได้เป็น 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

- Social Listening and Monitoring Tools คือ การฟังเสียงของลูกค้าบนโลกออนไลน์ ทั้งด้านบวกและด้านลบ

- Social Analysis คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ

Social Listening and Monitoring หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องมือ Social Listening and Monitoring คือ เครื่องมือที่ช่วยรับฟังเสียงของผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ โดยจะรวบรวมความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instragram, X (ชื่อเดิม Twitter), Tiktok, Youtube ไปจนถึงเว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์รีวิวสินค้า บล็อกต่าง ๆ ทำให้ทราบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น หรือพูดถึงแบรนด์และสินค้าของเราอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นด้านบวกหรือด้านลบ เพื่อเข้าใจมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของเรา และวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

Social Listening and Monitoring Tool คือหัวใจสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เพราะความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ที่ได้จากการทำ Social Listening เป็นความคิดเห็นที่จริงใจและเปิดเผย ชี้ให้เห็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง โดยเราสามารถนำเอาชื่อบริษัท ชื่อแบรนด์ ชื่อธุรกิจ สินค้า ทั้งของตัวเองและคู่แข่ง รวมถึงเทรนด์และความคิดเห็นจาก Influencer และ Key Opinion Leader (KOL) ต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

Social Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบนโลกออนไลน์

การทำ Social Media ที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย นอกจากการรับฟังความเห็นบนโลกออนไลน์ หรือการใช้เครื่องมือ Social Listening แล้ว การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยสามารถแยกหมวดหมู่ในการวิเคราะห์ เพื่อกรองเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการและใช้จริง ๆ โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา ความสนใจ และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการนำมาใช้งาน

การใช้เครื่องมือ Social Media Analytics มีประโยชน์อย่างไร?

1. สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความคิดเห็นใน Social Media มักจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นและเข้าใจมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ สินค้า และธุรกิจได้

2. สามารถบริหารในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถมองเห็นความคิดเห็นของผู้บริโภคได้แบบ Real-time ทำให้สามารถวางแผนและแก้ไขวิกฤตได้ทันท่วงที

3. ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทราบความต้องการของลูกค้าแบบ Insight ทำให้วางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องของการทำ Content Marketing การเลือกแพลตฟอร์ม การทำ Loyalty Program และกลยุทธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ลูกค้า โดยส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์ โดยนำข้อร้องเรียนและติติงมาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

5. สามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป

“Zanroo” Social Listening Tools ในไทย

Social Analytic จาก Zanroo

เครื่องมือสำหรับการทำ Social Analytic จาก Zanroo มีทั้ง Social Lisitening, Social Monitoring และ Social Analysis ที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อธุรกิจบนโลกออนไลน์ ช่วยให้เราสามารถเข้าใจผู้บริโภคของเราได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีจาก Zanroo ช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงและเข้าใจความคิดเห็นบนโลกออนไลน์แบบเจาะลึก (Insight)

- Real-time Monitoring รู้ลึกข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เราสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ในช่วง Crisis ได้ ทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- NLP for Multiple Languages สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการนำ Machine Learning มาใช้ในการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค หรือ Message sentiment ว่าเป็นไปในทิศทางไหนด้วยความแม่นยำ

- Deep Analysis วิเคราะห์อย่างเจาะลึก สามารถใช้ Multi-level Keywords และ Auto-Tagging ในการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก โดยการใช้เทคโนโลยี IR (Information Retrieval) ซึ่งจะสามารถระบุสถานที่ (Location) อารมณ์ (Emotion) และวัตถุสิ่งของในภาพได้ (Object)

สำหรับแบรนด์หรือนักการตลาดออนไลน์ที่กำลังมองหา Social Listening and Monitoring Tools ในไทย Zanroo เป็นอีกหนึ่ง Social Listening Tools ของประเทศไทยที่ช่วยให้คุณสามารถรับฟัง ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง สามารถนำไปใช้วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No items found.