ปลดปล่อยพลังของข้อมูลด้วย Zanroo Eco System

เราคืออะไร?

Zanroo เป็น บริษัท เทคโนโลยีข้อมูลซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้ ข้อมูล ออนไลน์ออฟไลน์และเรียลไทม์เพื่อเอาชนะและปรับปรุงรวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของมนุษย์ มนุษย์และเครื่องจักรยังคงสร้างข้อมูลมากมายอย่างต่อเนื่อง ในการควบคุมพวกเขาและเพื่อให้สามารถทํากําไรจากพวกเขา บริษัท ต่างๆต้องการเทคโนโลยีที่เพียงพอ Zanroo สามารถช่วยในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่สร้างโซลูชันสําหรับการจัดการข้อมูลและการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นออนไลน์ (เว็บไซต์หน้า Landing Page แอพมือถือ) และข้อมูลออฟไลน์ (สื่อสิ่งพิมพ์แบบสํารวจการสัมภาษณ์) เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งมนุษย์และเครื่องจักร