บริการ

ฝ่ายช่วยเหลือ Omni Channel

สารละลาย

เราจะเป่าใจของคุณ

ผลลัพธ์

การจัดการการสนทนากับลูกค้าแบบครบวงจร

การบริการลูกค้าแบบ Omni-channel ผสานรวมข้อความโซเชียลอีเมลและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อมอบประสบการณ์แบรนด์แบบครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าสามารถสลับไปมาระหว่างหลายช่องทาง แต่ยังคงสัมผัสกับคุณภาพการบริการ