โซ ลู ชั่น

 การบริการลูกค้าที่ชาญฉลาด

สารละลาย

เราจะเป่าใจของคุณ

ผลลัพธ์

เราสามารถนําธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับ

ระบบการจัดการแบบรวมศูนย์สําหรับศูนย์สนับสนุนลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์ช่วยให้ธุรกิจสามารถซิงโครไนซ์โปรไฟล์ของลูกค้ามุมมองแบบองค์รวมของการเดินทางของลูกค้าและกระบวนการอัตโนมัติเพื่อจัดประเภทจัดลําดับความสําคัญและแท็กปัญหาจากลูกค้าของพวกเขา