บริการ

โซลูชันเพื่อช่วยธุรกิจธนาคาร

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุด

เทคโนโลยีของเราช่วยได้มากสําหรับการบริการลูกค้าสําหรับลูกค้าธนาคารเพราะทุกวันนี้ลูกค้าจํานวนมากใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อทําสัญญากับธนาคารด้วยระบบ Ourintegration เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Omnichannel เพื่อเป็นความช่วยเหลือส่วนบุคคลในการเชื่อมต่อข้อมูล CRM เข้ากับแชทบอท และเรากําลังสนับสนุนกระบวนการ KYC เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้า และด้วย ISO27001 เรามีโซลูชันบริการ forcloud ที่มีความปลอดภัยสูง และ VPN สําหรับการเรียกใช้ API