บริการ

การวิจัยออนไลน์-ออฟไลน์

Zanroo Research คืออะไร

เราให้การวิจัยสําหรับหัวข้อที่เลือกเช่น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ความต้องการของตลาด
การทํานาย
กลยุทธ์การตลาด
การจัดกลุ่มข้อมูล

เรารวมเทคโนโลยีมากมายสําหรับการวิจัยและการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลหลายมิติ