เทคโนโลยี

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากผู้ใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของ

เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อปปูลาร์ 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
support@zanroo.com

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในบรรดาประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันนี้รวบรวมด้วยตัวเองหรือผ่านบุคคลที่สามมี: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมอาจอธิบายไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือโดยข้อความคําอธิบายเฉพาะตามบริบทกับการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการจัดหาโดยผู้ใช้อย่างอิสระหรือรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้
การใช้คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่น ๆ โดยแอปพลิเคชันนี้หรือโดยเจ้าของบริการของบุคคลที่สามที่ใช้โดยแอปพลิเคชันนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นทําหน้าที่ระบุผู้ใช้และจดจําการตั้งค่าของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น
ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทําให้แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถให้บริการได้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ได้รับเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านแอปพลิเคชันนี้และยืนยันว่าพวกเขาได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลแก่เจ้าของ

โหมดและสถานที่ในการประมวลผลข้อมูล

วิธีการประมวลผล

ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะที่เหมาะสมและจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงการเปิดเผยการแก้ไขหรือการทําลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การประมวลผลข้อมูลจะดําเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ / หรือเครื่องมือที่เปิดใช้งานด้านไอทีตามขั้นตอนและโหมดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากผู้ควบคุมข้อมูลในบางกรณีข้อมูลอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลบางประเภทที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของเว็บไซต์ (การบริหารการขายการตลาดกฎหมายการบริหารระบบ) หรือบุคคลภายนอก (เช่นผู้ให้บริการด้านเทคนิคบุคคลที่สามผู้ให้บริการไปรษณีย์ผู้ให้บริการโฮสต์ บริษัท ไอทีหน่วยงานสื่อสาร) ที่ได้รับการแต่งตั้งหากจําเป็นในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลโดยเจ้าของ รายการที่อัปเดตของฝ่ายเหล่านี้อาจถูกร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา

ที่

ข้อมูลจะถูกประมวลผลที่สํานักงานปฏิบัติการของผู้ควบคุมข้อมูลและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลตั้งอยู่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล

เวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามเวลาที่จําเป็นในการให้บริการที่ผู้ใช้ร้องขอหรือระบุโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และผู้ใช้สามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับหรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะถูกรวบรวมเพื่อให้เจ้าของสามารถให้บริการของตนรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การเข้าถึงบัญชีของบริการของบุคคลที่สามและการโต้ตอบกับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สําหรับแต่ละวัตถุประสงค์ระบุไว้ในส่วนเฉพาะของเอกสารนี้

สิทธิ์อนุญาตของ Facebook ที่ถามโดยแอปพลิเคชันนี้

แอปพลิเคชันนี้อาจขอสิทธิ์อนุญาตบางอย่างจาก Facebook เพื่อให้สามารถดําเนินการกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้และดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันนี้ได้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การอนุญาตต่อไปนี้ โปรดดูเอกสารการอนุญาตของ Facebook และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook

สิทธิ์ที่ถามมีดังต่อไปนี้:

ข้อมูลพื้นฐาน

โดยค่าเริ่มต้นจะรวมถึงข้อมูลของผู้ใช้บางอย่างเช่น id ชื่อรูปภาพ

จัดการเพจ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดึงข้อมูล access_tokens สําหรับเพจและแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้ดูแล

เผยแพร่ไปยังผนัง

ช่วยให้แอปสามารถโพสต์เนื้อหา ความคิดเห็น และชอบสตรีมของผู้ใช้และสตรีมของเพื่อนของผู้ใช้ได้

อ่านกล่องจดหมาย

ให้ความสามารถในการอ่านจากกล่องข้อความ Facebook ของผู้ใช้

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และใช้บริการดังต่อไปนี้:

 • การเข้าถึงบัญชีของบริการของบุคคลที่สาม
 • บริการเหล่านี้อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้เข้าถึงข้อมูลจากบัญชีของคุณในบริการของบุคคลที่สามและดําเนินการกับมัน
  บริการเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่ต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้
 • เข้าถึงบัญชี Facebook (แอปพลิเคชันนี้)
 • บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Facebook ที่ให้บริการโดย Facebook Inc.
 • สิทธิ์ที่ถาม: เกี่ยวกับฉัน, เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว, กลุ่ม, จัดการกลุ่ม, จัดการหน้า, เผยแพร่ไปยังผนังและกล่องจดหมายอ่าน
 • สถานที่ดําเนินการ : สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การเข้าถึงบัญชี Twitter (แอปพลิเคชันนี้)
 • บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนเครือข่ายสังคม Twitter ที่ให้บริการโดย Twitter Inc.
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
 • สถานที่ดําเนินการ : สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอก
 • บริการเหล่านี้อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มภายนอกอื่น ๆ โดยตรงจากหน้าของแอปพลิเคชันนี้
  การโต้ตอบและข้อมูลที่ได้รับจากแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สําหรับแต่ละเครือข่ายสังคมเสมอ
  หากมีการติดตั้งบริการที่เปิดใช้งานการโต้ตอบกับเครือข่ายสังคมอาจยังคงรวบรวมข้อมูลการจราจรสําหรับหน้าเว็บที่ติดตั้งบริการแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้ก็ตาม
 • ปุ่มทวีต Twitter และวิดเจ็ตโซเชียล (Twitter)
 • ปุ่มทวีต Twitter และวิดเจ็ตโซเชียลเป็นบริการที่อนุญาตให้โต้ตอบกับเครือข่ายสังคม Twitter ที่จัดทําโดย Twitter Inc.
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • สถานที่ดําเนินการ : สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ดําเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยผู้ควบคุมข้อมูลในศาลหรือในขั้นตอนที่นําไปสู่การดําเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันนี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม
ผู้ใช้ประกาศให้ทราบว่าผู้ควบคุมข้อมูลอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แอปพลิเคชันนี้อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมและบริบทแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับบริการเฉพาะหรือการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ

บันทึกและการบํารุงรักษาระบบ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาแอปพลิเคชันนี้และบริการของบุคคลที่สามอาจรวบรวมไฟล์ที่บันทึกการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันนี้ (บันทึกระบบ) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (เช่นที่อยู่ IP)

ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในนโยบายนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่จุดเริ่มต้นของเอกสารนี้

สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้มีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้รับการจัดเก็บไว้หรือไม่และสามารถปรึกษาผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและที่มาของพวกเขาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือขอให้พวกเขาได้รับการเสริมยกเลิกปรับปรุงหรือแก้ไขหรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อหรือเพื่อบล็อกข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย ตลอดจนคัดค้านการปฏิบัติของพวกเขาด้วยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ และทั้งหมด คําขอควรส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับคําขอ "ไม่ต้องติดตาม"
หากต้องการตรวจสอบว่าบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้เป็นไปตามคําขอ "ไม่ต้องติดตาม" โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้ ขอแนะนําให้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆโดยอ้างถึงวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง หากผู้ใช้คัดค้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันนี้และสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวในขณะนั้นใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ควบคุมข้อมูลมีเกี่ยวกับผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งจัดทําขึ้นจากโมดูลที่ Iubenda จัดหาให้และโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Iubenda

คําจํากัดความและการอ้างอิงทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)

ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาบุคคลตามกฎหมายสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นหรือสามารถระบุได้แม้โดยอ้อมโดยการอ้างอิงถึงข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคล

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันนี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้) ซึ่งอาจรวมถึง: ที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier) เวลาของคําขอวิธีการที่ใช้ในการส่งคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ขนาดของไฟล์ที่ได้รับในการตอบสนอง รหัสตัวเลขที่ระบุสถานะของคําตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จข้อผิดพลาด ฯลฯ ) ประเทศต้นทางคุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ใช้รายละเอียดเวลาต่างๆต่อการเข้าชม (เช่นเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าภายในแอปพลิเคชัน) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ตามมาภายในแอปพลิเคชันพร้อมการอ้างอิงพิเศษถึงลําดับของหน้าที่เยี่ยมชม และพารามิเตอร์อื่นๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมด้านไอทีของผู้ใช้

ผู้ใช้

บุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะต้องตรงกับหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

เจ้าของข้อมูล

บุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือหัวหน้างานข้อมูล)

บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล (หรือเจ้าของ)

บุคคลธรรมดา บุคคลตามกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นใด สมาคม หรือองค์กรที่มีสิทธิร่วมกับผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่ใช้ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดําเนินงานและการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

แอปพลิเคชันนี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

คุกกี้

ข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลทางกฎหมาย

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในยุโรป: คําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จัดทําขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ศิลปะ 10 ของ EC Directive n. 95/46/EC และภายใต้ข้อกําหนดของ Directive 2002/58/EC ซึ่งแก้ไขโดย Directive 2009/136/EC ในเรื่องของคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 11 เมษายน 2018