ผลิตภัณฑ์

บริการลูกค้าช่องทาง Omni

บริการลูกค้าช่องทาง Omni

เราให้บริการบูรณาการกับหลายช่องทางของจุดสัมผัสลูกค้าเช่น Voice (เทคโนโลยี VOIP) และ VDO (peer to peer)