บริการ

ISO 27001

ISO27001 คืออะไร

ISO / IEC 27001 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยให้ข้อกําหนดสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) แม้ว่าจะมีมาตรฐานมากกว่าหนึ่งโหล ในตระกูล ISO / IEC 27000 การใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กรทุกประเภทสามารถจัดการความปลอดภัยของทรัพย์สินเช่นข้อมูลทางการเงินทรัพย์สินทางปัญญารายละเอียดพนักงานหรือข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่สาม