เกี่ยวกับเรา

Zanroo เป็น บริษัท เทคโนโลยีข้อมูล

เราเน้นการใช้ข้อมูลออนไลน์ออฟไลน์และเรียลไทม์เพื่อเอาชนะปรับปรุงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของมนุษย์

บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้น

เน้นเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง
เราต้องการให้ลูกค้ามีพรมแดนของเทคโนโลยี
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เรามองหาพันธมิตรในขอบเขตข้อมูลอยู่เสมอ
เทคโนโลยีข้อมูลอีกระดับ
ข้อมูลคือทุกสิ่งในอนาคต
ประวัติศาสตร์

การเดินทางของ Zanroo เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2013 ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เราเริ่มพัฒนาในปี 2008

Zanroo แก้ปัญหาความท้าทายด้านข้อมูลที่ยากที่สุดของลูกค้าด้วยการให้บริการที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านกลยุทธ์การให้คําปรึกษาเทคโนโลยีและการดําเนินงาน เราร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของเราและส่งมอบข้อมูลเชิงลึก ด้วยความเชี่ยวชาญในกว่า 12 ประเทศและทุกสายงานทางธุรกิจ เราจึงส่งมอบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสําหรับโลกดิจิทัลใหม่ที่มีความต้องการ เรานําเสนอมาตรฐานใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องและระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆประหยัดเวลาและเงินอันมีค่าผ่านความโปร่งใสประสิทธิภาพและข่าวกรองที่สามารถดําเนินการได้ดีขึ้น  

2013-2019 เรามุ่งเน้นที่ Martech ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม

Zanroo ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เราเริ่มพัฒนาในปี 2008

เริ่มต้นจากข้อเสนอหลักของการวิเคราะห์คําหลักและแนวโน้มเราได้พัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นโซลูชันข่าวกรองทางสังคมบนเว็บที่สมบูรณ์รวมการฟังทางสังคมการตรวจสอบการมีส่วนร่วมและการบริการลูกค้า

ปี 2020 เราเปลี่ยนไปเน้นที่เทคโนโลยีข้อมูล

Zanroo เป็น บริษัท เทคโนโลยีข้อมูลซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลออนไลน์ออฟไลน์และเรียลไทม์เพื่อเอาชนะและปรับปรุงรวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของมนุษย์ มนุษย์และเครื่องจักรยังคงสร้างข้อมูลมากมายอย่างต่อเนื่อง ในการควบคุมพวกเขาและเพื่อให้สามารถทํากําไรจากพวกเขา บริษัท ต่างๆต้องการเทคโนโลยีที่เพียงพอ
Zanroo สามารถช่วยในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่สร้างโซลูชันสําหรับการจัดการข้อมูลและการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นออนไลน์ (เว็บไซต์หน้า Landing Page แอพมือถือ) และข้อมูลออฟไลน์ (สื่อสิ่งพิมพ์แบบสํารวจการสัมภาษณ์) เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งมนุษย์และเครื่องจักร


ตลาดที่รองรับของเรา

Zanroo มีสํานักงาน 5 แห่งทั่วเอเชีย แต่เรากําลังติดตามข้อมูลจาก 14 ตลาดและยังรองรับการวิเคราะห์หลายภาษาเช่นมาเลเซียเราสามารถรองรับ 5 ภาษาในประเทศเดียว

Partner
จุดเด่นของ Zanroo

เรารู้จักกันดีในสิ่งเหล่านี้:

เทคโนโลยี
รวดเร็วและลึก
แพลตฟอร์มของเราได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่โดยทีมงานของเรา
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
การวิเคราะห์เป็นการนําเข้ามากที่สุดสําหรับเทคโนโลยีของเรา
บูรณาการ
เรามี API แบบเปิดเท่าที่ความสามารถในการใช้งานของเรา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เราให้ข้อมูลของเรารวมกับแผนการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลออนไลน์อยู่เสมอ
การวิจัยออนไลน์-ออฟไลน์
วิธีการวิจัยแบบผสมเพื่อให้เห็นภาพข้อมูลที่ชัดเจน
แปล
การสนับสนุนทีมท้องถิ่น
เราให้บริการทีมงานท้องถิ่นเพื่อให้บริการลูกค้าเสมอ
แหล่งข้อมูล
เรากําลังติดตามการตลาดเฉพาะประเทศ
ภาษา
เรารองรับภาษาหลักทั้งหมดในแต่ละประเทศ