อุตสาหกรรม

โซลูชันเพื่อช่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG)

พฤติกรรมผู้บริโภคคือทุกสิ่ง

Zanroo ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ FMCG ต่างๆสามารถระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการวิจัยประเภทต่างๆเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวิเคราะห์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลยุทธ์การตลาดและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสุขภาพของแบรนด์และการจัดการวิกฤตและอื่น ๆ