อุตสาหกรรม

โซลูชันเพื่อช่วยธุรกิจโลจิสติกส์

การรวมแชทบอท

หรือบริษัทโลจิสติก เราจัดให้มีการรวมแชทบอทพิเศษเพื่อให้บริการสําหรับการรวมการบริการลูกค้าเพื่อให้สามารถทําแชทบอทช่วยเหลือส่วนบุคคลที่แชทบอทสามารถตอบสถานะการส่งมอบตามหมายเลขและเราทําการวิจัย O2O เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า