เทคโนโลยี

Zanroo แบ่งปันยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงด้วย 'Generative AI' วิธีใช้เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

30 พฤษภาคม 2023

สร้าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างประสบการณ์ใหม่กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นําทิศทางการตลาดโดยการวิเคราะห์และให้คําแนะนําสําหรับธุรกิจ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ผู้คนอาจมองข้ามและออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกโดยหลายอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่ความสามารถนี้

นายอุดมศักดิ์ ดอนคําราย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี – Zanroo แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 'การนํา Generative AI ไปใช้กับธุรกิจ' บน AI และ The Future Stage ในงาน Marketing Oops! Summit 2023 พูดถึงเบื้องหลังของโมเดลและแอปพลิเคชัน Generative AI

ทําความรู้จักกับ LLM หรือ Large Language Model เบื้องหลังของ Generative AI

LLM (Large Language Model) เป็นโมเดลที่อยู่เบื้องหลัง Generative AI หรือโครงสร้างภาษาขนาดใหญ่ที่กําลังมาแรง มันถูกใช้ในแชทบอทเช่น ChatGPT ที่มีความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อความจํานวนมากเพื่อสร้างข้อความที่เชื่อมต่อผู้ใช้คําต่อคํา ที่ช่วยให้การดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับทุกแง่มุมของการสนทนาและเพิ่มโอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ

การใช้ Generative AI สําหรับธุรกิจ

Generative AI ใช้ในการสร้างตัวสร้างภาพเสียงข้อความและรหัส ส่วนใหญ่เริ่มต้นคําสั่งจากข้อความซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน:

1. บริการเต็มรูปแบบ คือการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) โดยการป้อนคําสั่ง (Prompt) ผ่าน LLM หนึ่งตัวเพื่อให้ออกมาเป็นคําตอบที่ต้องการโดยใช้วิศวกรรมพร้อมท์เพื่อช่วยดึงความสามารถของรูปแบบภาษา การใช้ชุดข้อมูลของบุคคลที่สามอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการสืบทอดอย่างรวดเร็ว แต่มีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลต่อโลกภายนอกและอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจหากมีปัญหากับระบบของบุคคลที่สาม

2. บริการแบบบูรณาการ ใช้จุดแข็งของ GenerativeAI และข้อมูลที่มีอยู่ของเราเพื่อช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงการตัดสินใจสําหรับธุรกิจที่ดีขึ้น การดําเนินการประเภทนี้ใช้เงินทุนมากและอาศัยข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้สูงเพื่อค้นพบโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

ไม่พบสินค้า