หุ้นส่วน

ZANROO & HUAWEI CLOUD ปลดล็อกคุณค่าจากข้อมูลผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

พฤศจิกายน 9, 2020

ภูมิหลังของลูกค้า

Zanroo ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เริ่มต้นจากการนําเสนอบริการหลักของคําหลักและการวิเคราะห์แนวโน้ม Zanroo ได้พัฒนาธุรกิจไปสู่การจัดหาโซลูชันข่าวกรองทางสังคมบนเว็บที่สมบูรณ์รวมการฟังทางสังคมการตรวจสอบการมีส่วนร่วมและการบริการลูกค้า

Zanroo ได้รับชื่อเสียงในฐานะ บริษัท เทคโนโลยีการตลาดระดับโลกและเป็นนักแก้ปัญหา 'go-to' โดยให้บริการโซลูชั่นที่เหมาะกับลูกค้าเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ Zanroo ช่วยให้แบรนด์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกขับเคลื่อนการดําเนินการที่สร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย

ท้าทาย

Zanroo ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและระบบธุรกิจของพวกเขาค่อยๆเริ่มประสบปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ ระบบธุรกิจของลูกค้าขาดประสิทธิภาพซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Zanroo จําเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วนลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและค้นพบแหล่งรายได้ใหม่

สารละลาย

หลังจากพูดคุยกับ Zanroo หลายรอบ HUAWEI CLOUD ได้ออกแบบโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพ E2E สําหรับ Zanroo Zanroo ใช้ Document Database Service (DDS) ซึ่งเป็นบริการฐานข้อมูล MongoDB ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และปรับขนาดได้ Cloud Search Service (CSS) ซึ่งเป็นบริการเครื่องมือค้นหาแบบกระจายที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ และบริการข้อมูลขนาดใหญ่อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ พวกเขายังใช้ฐานข้อมูล Redis ที่ใช้ Arm จาก HUAWEI CLOUD เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้าในการดึงข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย ผู้เชี่ยวชาญของ HUAWEI CLOUD ยังแนะนําสถาปัตยกรรมใหม่สําหรับระบบไอที Zanroo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


ประโยชน์

โซลูชัน Redis ที่ใช้ ARM ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้ประมาณ 40% มันให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในขณะที่รักษา OPEX ให้ต่ํา HUAWEI CLOUD พร้อมให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเสมอ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Zanroo จึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี สํารวจนวัตกรรมใหม่ ๆ และนํา Zanroo และผลิตภัณฑ์ไปสู่อีกระดับ

Zanroo ตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่บน HUAWEI CLOUD ต่อไป เมื่อใช้ HUAWEI CLOUD พวกเขาไม่จําเป็นต้องสร้างระบบไอทีโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอีกต่อไป พวกเขาได้รับเวลามากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการเร่งการพัฒนาธุรกิจปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและรับส่วนแบ่งที่มากขึ้นของตลาดเอเชียแปซิฟิก

ไม่พบสินค้า