เทคโนโลยี

5 เหตุผลที่ Data Driven คือกุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่

April 3, 2024

Data Driven คืออะไร? สิ่งที่ธุรกิจยุคใหม่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร

ในโลกแห่งการตลาด “Content is King” คือหนึ่งในวลีอมตะที่ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ยึดถือเป็นกฎเหล็ก แต่ทุกวันนี้ จริงอยู่ที่ Content still king ทว่าอีกหนึ่งประโยคที่ต้องกล่าวตามมาก็คือ “But Data is God” เนื่องจากข้อมูลคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจได้ และยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น จนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “Data Driven”

ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะมาอธิบายว่า Data Driven คืออะไร พร้อมบอก 5 เหตุผลที่ Data Driven กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จดอกใหม่ในโลกธุรกิจ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลย!

Data Driven คืออะไร?

ในยุคดิจิทัล ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจมากกว่าที่เคย โดยข้อมูลมหาศาลถูกสร้างขึ้นทุกวินาทีจากหลากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะจากการทำธุรกรรมออนไลน์ พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และอุปกรณ์ IoT การถือกำเนิดของ Data Driven จึงเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้

เมื่อโลกของเราเต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมากแบบที่ใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด ธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่มใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเริ่มมองหาเครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการตลาด และมีการตัดสินใจด้วยข้อมูลมากขึ้น

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า Data Driven คือ การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก เป็นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การทำงานด้านการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

5 เหตุผลที่ธุรกิจยุคใหม่ควรใช้ Data Driven

1. ช่วยให้ตัดสินใจด้านกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

Data Driven Decision Making คือสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงสัญชาตญาณหรือประสบการณ์ เพราะข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจลูกค้า ตลาด และคู่แข่งได้อย่างลึกซึ้ง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า จะทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าของเราเป็นคนกลุ่มไหน และนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ตรงใจคนกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น

2. ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า ช่วยให้เรารู้ว่าลูกค้ารายไหนชอบซื้อสินค้าอะไร หรือไม่เคยซื้อสินค้าประเภทใดมาก่อน ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อยอด และนำเสนอสินค้าที่จะตรงใจลูกค้ารายดังกล่าวได้มากที่สุด ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า จนอยากกลับมาอุดหนุนซ้ำ ๆ กลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานโดยรวม

นอกจากจะช่วยให้ทำการตลาดได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นแล้ว Data Driven ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานโดยรวมด้วย เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมมาจะช่วยให้เรารู้จุดแข็ง-จุดอ่อนของระบบ สามารถระบุสาเหตุของปัญหา แล้วนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความราบรื่น และอาจช่วยลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้ด้วย

4. ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

Data Driven คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง เพราะการตัดสินใจด้วยข้อมูลจะทำให้การทำการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เข้าใจลูกค้าได้ดีกว่า ตลอดจนสามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า และนอกจากจะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งได้ด้วย เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ให้โดดเด่น และสร้างในสิ่งที่คู่แข่งยังไม่มี

5. มีความยืดหยุ่น พร้อมสำหรับการปรับตัวตามเทรนด์ใหม่ ๆ

ข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด รู้ว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไร อะไรที่กำลังฮิต หรืออะไรที่ผู้บริโภคไม่นิยมแล้ว จากนั้นก็นำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเมื่อแบรนด์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทรนด์ใหม่ ๆ และพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยได้แล้ว ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาทำการตลาด

เมื่อรู้แล้วว่า Data Driven Decision Making คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการจะบอกลาแนวทางเก่า ๆ และใช้ข้อมูลนำไปสู่ความสำเร็จ โดยเราขอแนะนำตัวช่วยอย่าง เครื่องมือวิเคราะห์ Data ของ Zanroo ที่ผ่านการรับรอง ISO 27001 จากสถาบัน BSI และ ISO/IEC 29110 ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้แบบครบวงจร โดยเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือ Social Listening ของ Zanroo แตกต่างจากเจ้าอื่น ๆ คือ การวาง Keyword Layer ที่มีกระบวนการซับซ้อน ตั้งแต่ Level Backend Developer ไปจนถึงการ Setting Keyword ทำให้ข้อมูลมีความละเอียดและแม่นยำสูงที่สุดในตลาดขณะนี้ และที่สำคัญ ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ก้าวนำคู่แข่งและสร้างความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. 5 เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้ Data Driven Marketing วางแผนการตลาด. สืบค้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จาก. https://katalyst.kasikornbank.com/th/blog/Pages/5-reasons-why-business-should-use-data-driven-marketing.html 

ไม่พบสินค้า