เทคโนโลยี

การวิจัยทางการตลาด: ทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

May 2, 2024

การวิจัยตลาด Market Research กับบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจ Startup เปิดใหม่ หรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ "การวิจัยตลาด" หรือ Market Research เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ และมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ

เรามาดูกันว่า การวิจัยตลาด หรือ Market Research คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร และมีประโยชน์ต่อธุรกิจในแง่ใดบ้าง

การวิจัยตลาด Market Research คืออะไร ?

การวิจัยตลาด Market Research คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ที่ได้มาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ, ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ รวมถึง มุมมองที่มีต่อแบรนด์ของเรา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยกระบวนการในการวิจัยทางการตลาด มักประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ความสำคัญของการวิจัยทางการตลาด

  • ช่วยให้รู้ว่าสินค้าหรือบริการแบบไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาด
  • ช่วยให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
  • ช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
  • ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรในการทำธุรกิจ ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

ขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาด

  • กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวิจัยทางการตลาด เพราะการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม จะนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ และช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ในการวิจัย อาจนำมาจากปัญหาที่ธุรกิจกำลังเผชิญ หรือ เป้าหมายที่ธุรกิจอยากทำให้สำเร็จ เช่น ทำไมยอดขายจึงลดลง, สินค้าใหม่ประจำฤดูกาลควรเป็นสินค้าแบบไหน หรือ ควรออกโปรโมชันอะไรเพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้

  • ตั้งคำถาม และออกแบบวิธีวิจัย

เมื่อเราได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดมาในการวิจัยทางการตลาด ก็คือการตั้งคำถาม และออกแบบวิธีที่ใช้ในการวิจัย เช่น การทำแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีจุดเด่นที่ต่างกันไป หากเป็นการทำแบบสอบถาม จะเป็นวิธีที่สะดวกและช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ หากเป็นการสัมภาษณ์ จะทำให้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจช่วยให้เราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น

  • รวบรวมข้อมูล

หลังจากที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้ เราจะต้องมาพิจารณาว่า ข้อมูลที่ได้นั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่ หากพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ให้ทำการแยกข้อมูลส่วนนั้นออกทันที เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด

  • วิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น จนได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และมาจากกลุ่มเป้าหมายที่มีตัวตน ก็ถึงเวลาของการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยในปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่มากมาย ทั้งแบบที่สามารถใช้งานได้ฟรีและแบบเสียเงิน ซึ่งเราจะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้งานต่อได้สะดวก

  • สรุปข้อมูล

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยทางการตลาด ก็คือการสรุปข้อมูล ด้วยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปสรุปในรูปแบบของรายงานที่เข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากผลลัพธ์จากการวิจัยที่นำมาแสดง เราจะต้องมีการนำเสนอโซลูชันที่ได้จากการวิจัยนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพว่า เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อได้อย่างไร และธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลเหล่านี้บ้าง

จะเห็นได้ว่า กระบวนการวิจัยทางการตลาด ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่ข้อมูลหรือ Data ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งนอกจากการทำวิจัยด้วยตัวเองแล้ว หากองค์กรใดที่ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และต้องการประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง การใช้บริการวิจัยทางการตลาดจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

เปิดประตูสู่ความสำเร็จให้ธุรกิจ ด้วยบริการ Market Research จาก Zanroo ผู้นำด้านวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยประสบการณ์นานกว่า 10 ปี เราให้บริการวิจัยตลาดด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อส่งมอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรชั้นนำมาแล้วกว่า 150 ราย Zanroo พร้อมช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวนำเหนือคู่แข่ง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยที่ อีเมล ask@zanroo.com

ข้อมูลอ้างอิง:

ไม่พบสินค้า